Opinnäytetyössä tutkittiin eri valmistajien ilmanvaihtojärjestelmiin tarkoitettuja suodattimia tavoitteena löytää laadulliset perusteet Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) hankintaosastolle suodattimien kilpailutusta varten. Tutkimus alkoi maaliskuussa 2017 ja kesti vuoden ajan. 

 

Selvästi paras erotusaste: Filtech Quinx II

 

Mittaukset osoittivat, että eri valmistajien suodattimilla on selvästi eroja hiukkasmassan läpäisy- ja erotuskyvyssä, vaikkakin kaikkien suodattimien osalta standardin vaatimukset täyttyivät.”

 

Vertailun parhaat erotusasteet, 97 %, 98 % ja 99 %, kolmella eri hiukkaskoolla saatiin Filtechin Quinx II -suodattimella. Sen paino nousi testivuoden kuluessa selvästi eniten, eli suodatin sitoi eniten hiukkasia.

 

Erotusaste oli poikkeuksellisen hyvä verrattuna testin muihin suodattimiin.

 

 

 

 

 

Pienin vuotuinen energiankulutus: Filtech Quinx II

 

Filtech Quinx II -suodatin kulutti testissä vähiten energiaa.

Tuloksissa huomioitiin vuotuinen F9-suodatusasteen suodattimien volyymi TYKSin Turun alueella n. 800 kpl. Keskimääräisellä tuloilmakoneen ilmavirralla 1000 l/s olivat laskennalliset kulutuserot vähiten ja eniten energiaa kuluttavien suodattimen välillä 190 000 kWh – 330 000 kWh.

Koko sairaanhoitopiirin alueella suodattimia arvioidaan kuluvan vuodessa noin 2000 kpl.

  

Sopivin ratkaisu sairaaloiden ilmanvaihtoon: Filtech Quinx II

 

Filtech Quinx II – ”Suodattimen erotusaste sopii erinomaisesti sairaalailmanvaihtoon.”

 

Sisäilman laatu vaikuttaa merkittävästi potilasturvallisuuteen. Sitä voidaan parantaa valitsemalla kuhunkin kohteeseen parhaiten soveltuvat ilmansuodattimet.

 

 

Linkki opinnäytetutkimukseen: https://www.theseus.fi/handle/10024/147790